Kvibergs tennishall

Projektet

Drömmen om ett regionalt tenniscenter i Göteborg föddes i samband med att tennisen gick från distrikt till regioner 2009. Målet var att Sveriges sju nybildade tennisregioner skulle ha varsitt tenniscenter. Göteborg är den regionen där drömmen förhoppningsvis blir verklighet först.

Tennisen är i behov av förändring och i behov att nå ut till fler. Ytterst få svenska tennisspelare befinner sig i den absoluta världselittoppen just nu. I Göteborg finns det 24 tennisklubbar som tillsammans utgör ca 10 000 medlemmar och upp till 50 000 utövare, dvs. personer som spelar regelbundet utan att vara medlemmar. Uppskattningsvis finns fler än 1000 barn och ungdomar som väntar på plats till någon av tennisskolorna utan att få plats.

Ett regionalt tenniscenter i Kviberg är tänkt att vara ett komplement till klubbarnas verksamhet. Att driften sköts regionalt möjliggör att anläggningen kan utgöra den plattform som idag saknas där regionala aktiviteter som prova-på-tennis, lägerverksamhet och seriespel kan bedrivas utan att påverka klubbarnas ordinarie verksamheter. Det är en del av Kvibergvisionen med många idrotter på samma område, där idrotterna tillsammans kan dra nytta av varandra. Vi vill att det ska bli tennisens gemensamma anläggning i Göteborg där barn och ungdomar står i fokus. Prova-på-tennis ska vara det centrala begreppet med förhoppningen att skapa ett livslångt tennis- och idrottsintresse.

I december 2013 antogs detaljplanen med möjlighet att bygga en tennisanläggning i Kviberg. Uppskattade intäkts- och kostnadsflöden för drift är beräknade samt dokument med en plan för hur verksamheten ska bedrivas. Ritningar är skapade av erfarna arkitekter och innehåller sex inomhusbanor och tre utomhusbanor utformade efter Internationella Tennisförbundets regler för att även möjliggöra internationella tennisevenemang.

Med en förhoppning om att Sveriges första regionala tenniscenter snart kan börja byggas så hoppas vi att ni vill vara med och göra det möjligt!

Artikel Göteborgs-Posten 2018-01-03


Tidslinje

2013

Detaljplan

Detaljplanen antogs 2013

2014

Ekonomisk plan

Beräknade intäkts- och kostnadsflöden i driftskedet

2015

Verksamhetsplanering

Verksamheten som successivt ska fylla hallen under de tre första åren är planerad

2017

Kommunikationsmaterial

Hemsida, film och övrigt kommunikationsmaterial skapas tillsammans med erfarna aktörer

2017

Finansiering

Arbetet med potentiella partners pågår

2018

Planerad byggstart

2019

Färdig anläggning

Ritningar

En annorlunda tennisanläggning

Idag saknas regionala tenniscenter i hela Sverige. Med nästintill full beläggning i Göteborgs tennishallar samt tennisskolor med uppskattningsvis mer än 1000 barn i kö skulle ett regionalt tenniscenter fylla sin plats. Genom att hallen drivs utan vinstintresse samtidigt som samtliga tennisklubbar i Göteborg kan ta del av tennishallen så skulle ett regionalt tenniscenter i Göteborg vara unikt. Här kan seriespel samordnas, tävlingar genomföras, tennisgymnasium bedrivas, utbildningar arrangeras och tennistider bokas utan att anpassas efter kursverksamhet eller krav på lång framförhållning. Prova-på-tennis ska genomsyra verksamheten där korta kurser med olika teman ska inspirera till fortsatt spel.

Drömmen är att alla barn i Göteborg ska få möjlighet att prova på tennis i Göteborgs regionala tenniscenter. På detta sätt är både verksamhetsområdena och driften ”annorlunda” än klubbverksamheternas och värdet av tenniscentret kommer alla klubbar till gagn. Såväl barn och ungdom, som vuxentennis och elitspelare ska ta del av det regionala tenniscenter som vi hoppas ska bli Sveriges första och såväl klubbarnas som Göteborgs vinst.

Sponsorer

För frågor om sponsorer, kontakta Svensk Tennis Göteborgs styrelse eller Helena Thornadsson.

Svensk Tennis Göteborg

Svensk Tennis Göteborg är en av Sveriges sju tennisregioner som verkar under Svenska Tennisförbundet. Inom Svensk Tennis Göteborg finns 24 tennisklubbar. Regionen samordnar aktiviteter för klubbarna genom till exempel barn- och ungdomsläger, tävlingar, seriespel och utbildningar.

Vision: Skapa en levande tennisregion där vi fortsätter öka medlemsantalet och förvaltar unga talanger till toppen nationellt, där talangerna på sikt blir topp 100-spelare i världen.

Huvudmål på lång sikt:

  •  Varje år öka antalet tennisspelare i regionen.
  •  Utveckla elit från junior till senior mot blivande topp 100-spelare i världen.
  •  Synliggöra tennisen.

Läs mer om Svensk Tennis Göteborgs verksamhet på hemsidan www.tennisgoteborg.se

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Tennis För Alla