Kontakt

Helena Thornadsson

Verksamhetschef
Svensk Tennis Göteborg
helena@tennisgoteborg.se

Per-Gunnar Persson

Ordförande
Svensk Tennis Göteborg
per-gunnar.persson@platzer.se

Cia Åkerman Ström

Vice ordförande
Svensk Tennis Göteborg
cia@tennisgoteborg.se

Tennis För Alla